AW med Föredrag - författare berättar, ställer frågor samt söker svar

Författare och Nationalekonom Robert Hjalmarsson presenterar några tankar kring sitt författarskap. Robert har påbörjat en ny bok där han utforskar hur vi kan påverka samhället med ett annat förhållningssätt till ekonomi. I den nya boken har han påbörjat ställs frågan om vi genom att utgå från vår framtid kan skapa en ekonomi som stärker mänsklig utveckling. Vårt nuvarande förhållningssätt till ekonomi tycks inte tala till våra bästa sidor. Nya betraktelsesätt ger oss också nya insikter om historien.

Kan vi med hjälp av nya ekonomiska betraktelser bli bättre människor?

Kanske kan vår nuvarande kris leda till något bättre?

Robert vill gärna få respons på sina idéer för att se hur han ska utveckla sin bok vidare.

Vill du vara med?

VARMT välkommen med din anmälan: robert@hjalmarsson.nu alt till info@tornhuset.com

 

kl 1630 inledning i Tornrummet - mingel och bubbel

kl 1700 Föredrag och samtal

kl 1800 Eftersnack

kl 1830 avslut ca